Kategorie:

AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (13/2022) Informacja o uprawomocnieniu się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu przyjętego przez wierzycieli AMPLI S.A. w upadłości układowej oraz o wydaniu przez sąd postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościow

KOMISJA NADZORU FINASOWEGO

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Informacja o uprawomocnieniu się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu przyjętego przez wierzycieli AMPLI S.A. w upadłości układowej oraz o wydaniu przez sąd postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego dotyczącego AMPLI S.A.

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej zawiadamia, iż w dniu 28 czerwca 2022r. uzyskał informacje, iż postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 20 maja 2022r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli AMPLI S.A. w upadłości układowej, jakie odbyło się w dniu 22 kwietnia 2022r., o którym to postanowieniu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia 20 maja 2022r., stało się prawomocne dnia 18 czerwca 2022r., przy czym adnotacja o prawomocności została zamieszczona na ww. postanowieniu w dniu 28 czerwca 2022r.

Ponadto, Emitent zawiadamia, iż w dniu 28 czerwca 2022r. uzyskał informację, że Sąd Rejonowy w Tarnowie, w związku z uprawomocnieniem się ww. postanowienia o zatwierdzeniu układu, wydał w dniu 27 czerwca 2022r, postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu dotyczącego AMPLI S.A.

Podstawa prawna:

Raport przekazywany jest na podstawie art.17 ust. 1 Rozporządzeniem Market Abuse Regulation (Rozporządzenia MAR) – informacja poufna

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *