Kategorie:

AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (14/2022) Informacja o uprawomocnieniu się postanowienia sądu o zakończenia postępowania upadłościowego prowadzonego wobec AMPLI S.A.

KOMISJA NADZORU FINASOWEGO

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Informacja o uprawomocnieniu się postanowienia sądu o zakończenia postępowania upadłościowego prowadzonego wobec AMPLI S.A.

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej zawiadamia, iż w dniu 20 lipca 2022r. uzyskał informacje, iż postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2022r. o stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego prowadzonego wobec AMPLI S.A., o którym to postanowieniu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 13/2022 z dnia 28 czerwca 2022r., stało się prawomocne dnia 12 lipca 2022r., przy czym postanowienie z adnotacją o prawomocności zostało doręczone AMPLI S.A. w dniu 20 lipca 2022r.

Ponadto, Emitent informuję, że zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, w związku z uprawomocnieniem się ww. postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, Emitent odzyskał prawo do swobodnego władania i zarządzania swoim majątkiem, ponieważ treść zatwierdzonego układu nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Podstawa prawna:

Raport przekazywany jest na podstawie art.17 ust. 1 Rozporządzeniem Market Abuse Regulation (Rozporządzenia MAR) – informacja poufna

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *