BUDIMEX SA (57/2022) Linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A1 wraz z infrastrukturą techniczną – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 19-09-2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrał ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.:...

Czytaj dalej