GDDKiA: Program budowy 100 obwodnic – sprawdzamy postęp prac

Postęp prac W realizacji jest czternaście obwodnic o łącznej długości 109,7 km i wartości 1,9 mld zł. Są to obwodnice: Wąchocka w ciągu DK42 (woj. świętokrzyskie), Smolajn w ciągu DK51...

Czytaj dalej