DĘBICA SA Raport okresowy półroczny za 2022 P

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 1 595...

Czytaj dalej