Kategorie:

DĘBICA SA (6/2022) Rezygnacja Członka Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) informuje, że 29 kwietnia 2022 r. Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Mirosława Maziarki z funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 29 kwietnia 2022 r.

Powody rezygnacji nie zostały wskazane.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *