DĘBICA SA (21/2022) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał ZWZ z 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2022r. Spółka otrzymała odpis pozwu wniesiony przez Lemuria Partners Sicav P.L.C. („Lemuria”) o uchylenie niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia...

Czytaj dalej