Kategorie:

DĘBICA SA (16/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. na kolejną kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarzad Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Społka”) podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Społki („Zgromadzenie”) podjęło uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej na kadencje rozpoczynającą sie w dniu 30 czerwca 2022 r.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Każdy z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej złożył oświadczenie, że:

– nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.,

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej;

– nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *