Kategorie:

DĘBICA SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy („Spółka”) zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.:

RAPORTY KWARTALNE:

I kwartał 2023 – 16 maja 2023 r.

III kwartał 2023 – 16 listopada 2023 r.

RAPORT PÓŁROCZNY:

I półrocze 2023 – 14 września 2023 r.

RAPORT ROCZNY:

Raport roczny 2022 – 26 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie Spółka informuje o nieprzekazywaniu raportów kwartalnych za drugi kwartał oraz ostatni (czwarty) kwartał roku obrotowego (na podstawie par. 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *