STALPRODUKT SA (7/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Stalprodukt S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2022 r....

Czytaj dalej